سپتامبر 14, 2019

پاک کردن لکه های روی کاشی

پاک کردن لکه های روی کاشی کاشی ممکن است به نظر برسد و احساس آسیب ناپذیری کند ، اما شانس نکنید. قبل از تمیز کردن ، […]
سپتامبر 9, 2019

باز کردن لوله با فشار آب و اکسیژن

باز کردن لوله با فشار آب و اکسیژن (کمپرس هوا ) واتر جت یا کمپرس آب پاک کننده های پیشرفته  هستند. جت هیدرو یک شیلنگ فشار […]
سپتامبر 1, 2019

روش های تمیز کردن سینک

روش های تمیز کردن سینک تمیز کردن منظم سینک و قسمتهای مربوط به آن (مانند شیر آب ، زهکشی و دفع زباله) از ویژگی های اساسی […]
آگوست 16, 2019

شماره سرویس کار لوله بازکنی

شماره سرویس کار لوله بازکنی برای انجام کارهای مربوط به لوله بازکنی باید دقت نمود که با افراد با تجربه و مورد اعتماد تماس گرفت که […]