سپتامبر 14, 2019

پاک کردن لکه های روی کاشی

پاک کردن لکه های روی کاشی کاشی ممکن است به نظر حساس و آسیب ناپذیری برسد، اما شانسی عمل نکنید. قبل از تمیز کردن ، روش […]
سپتامبر 9, 2019

باز کردن لوله با فشار آب و اکسیژن

باز کردن لوله با فشار آب و اکسیژن (کمپرس هوا )   باز کردن لوله: واتر جت یا کمپرس آب پاک کننده های پیشرفته  هستند. جت […]
سپتامبر 1, 2019

روش های تمیز کردن سینک

روش های تمیز کردن سینک تمیز کردن منظم سینک و قسمت های مربوط به آن(مانند شیر آب ، زهکشی و دفع زباله) از ویژگی های اساسی […]
آگوست 16, 2019

شماره سرویس کار لوله بازکنی

شماره سرویس کار لوله بازکنی برای انجام کارهای مربوط به لوله بازکنی باید دقت نمود که با افراد با تجربه و مورد اعتماد تماس گرفت که […]